KAYNAK POZİSYONERLERİ


              Kaynak Pozisyonerleri, kaynak operasyonu sırasında iş parçasının elleçlenmesini sağlamak üzere  tasarımlanmıştır. Tasarımı kaldırma, bum döndürme ve tabla döndürme olarak üç eksende pozisyonlamayı mümkün kılmaktadır.

         
     

    Katalog Bilgileri

    x